สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
    อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    *คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

*วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป (ตึกเก่า) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น.