วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
*รับสมัครที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
*ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
**ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียม 100.- บาท เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ