สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อาคารศรีไผท ชั้น 2
*ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ