โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ