คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน 5 อัตรา

1) บุคลากร (ปฏิบัติงานที่หน่วยสรรหาคัดเลือกบรรจุ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) จำนวน 1 อัตรา
===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งบุคลากร คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=563

2) นักวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา) จำนวน 1 อัตรา
===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=562

3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลินิกวิจัย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาระบาดวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=566

4) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานด้านธุรการและงานสนับสนุนการบริการผู้ป่วย ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง) จำนวน 1 อัตรา
===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=568

5) นิติกร (ปฏิบัติงานที่งานวินัยและนิติการ) จำนวน 1 อัตรา
===> ต้องการสมัคร ตำแหน่งนิติกร คลิกสมัครที่นี่ <=== https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/apply_form?vid=564

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 (สมัครออนไลน์)