เทศบาลเมืองตะกั่วป่า รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
*ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7642-4524 หรือ nas www.takuapacity.go.th/