เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ติดต่อสอบถาม โทร. 0 7641 1780 ต่อ 116