สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ชั้น 3 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.