โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 15 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศ – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://jobs.suth.go.th/ (ระบบสมัครงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) >> ตำแหน่งงานทั่วไป