มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 043-754044