สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัคร สามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
โดยผู้สมัครต้องแต่งกาย ชุดสุภาพให้เรียบร้อย