โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น www.kkh.go.th หรือเพจ Facebook โรงพยาบาล ขอนแก่น โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคารกายอุปกรณ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2565 ถึงเวลา 15.00 น. สมัครในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 3306