โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี