งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 21 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมพร ชั้น 2 ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 , 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 077 – 503262