วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.
    *ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่องานบุคลากร