โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแผนงาน 1 อัตรา

กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ยกเว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์