สพป.จันทบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.chan2.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)