เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
*ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
*ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3931-2006