ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ (ชั้น 2) เลขที่ 19/5 ซอยสายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2536 0163 #22