การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา

 1. วิศวกร 4 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 2. สถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 3. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิทเศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สงขลา
 4. นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 5. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 6. นักบัญชี 4 รหัส 000901 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 7. นักบัญชี 4 รหัส 000902 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 8. นักบัญชี 4 รหัส 000903 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 9. นักบัญชี 4 รหัส 000904 จำนวน 2 อัตรา กรุงเทพฯ
 10. นักบัญชี 4 รหัส 000905 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 11. นักบัญชี 4 รหัส 000906 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 12. นักบัญชี 4 รหัส 000907 จำนวน 1 อัตรา นครนายก
 13. ช่างโยธา 3 รหัส 001201 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ
 14. ช่างโยธา 3 รหัส 001202 จำนวน 1 อัตรา กรุงเทพฯ

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 21 อัตรา

 1. วิศวกร 4 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 2. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 3. นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 4. นักบัญชีที่ 4 รหัส 010901 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 5. นักบัญชี 4 รหัส 010902 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 6. นักบัญชี 4 รหัส 010903 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 7. นักบัญชี 4 รหัส 010904 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 8. นักบัญชี 4 รหัส 010905 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา
 9. พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 011001 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา
 10. พนักงานการเงินและบัญชี 3 รหัส 011002 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา
 11. ช่างโยธา 3 รหัส 011201 จำนวน 2 อัตรา ระยอง
 12. ช่างโยธา 3 รหัส 011202 จำนวน 2 อัตรา ปราจีนบุรี
 13. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 011301 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา
 14. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 011302 จำนวน 1 อัตรา ระยอง
 15. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 011303 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 16. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 011304 จำนวน 1 อัตรา ชลบุรี
 17. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 011305 จำนวน 1 อัตรา ปราจีนบุรี
 18. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 011401 จำนวน 1 อัตรา ปราจีนบุรี
 19. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 011402 จำนวน 1 อัตรา ฉะเชิงเทรา

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 14 อัตรา

 1. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
 2. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
 3. ช่างโยธา 3 รหัส 021201 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
 4. ช่างโยธา 3 รหัส 021202 จำนวน 1 อัตรา นครราชสีมา (โชคชัย)
 5. ช่างโยธา 3 รหัส 021203 จำนวน 1 อัตรา นครนายก
 6. ช่างโยธา 3 รหัส 021204 จำนวน 1 อัตรา นครราชสีมา (ชุมพวง)
 7. ช่างโยธา 3 รหัส 021205 จำนวน 1 อัตรา นครราชสีมา (พิมาย)
 8. ช่างโยธา 3 รหัส 021206 จำนวน 1 อัตรา อ่างทอง
 9. ช่างโยธา 3 รหัส 021207 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
 10. ช่างโยธา 3 รหัส 021208 จำนวน 1 อัตรา ปทุมธานี
 11. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 021301 จำนวน 1 อัตรา ลพบุรี
 12. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 021302 จำนวน 1 อัตรา นครราชสีมา (โนนสูง)
 13. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 021303 จำนวน 1 อัตรา สระบุรี
 14. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 021304 จำนวน 1 อัตรา ปทุมธานี
 15. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 021301 จำนวน 1 อัตรา นครนายก
 16. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 021401 จำนวน 1 อัตรา นครนายก

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 15 อัตรา

 1. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา ราชบุรี
 2. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา สมุทรสาคร
 3. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา สุพรรณบุรี
 4. พนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา สมุทรสาคร
 5. ช่างโยธา 3 รหัส 031201 จำนวน 1 อัตรา สุพรรณบุรี
 6. ช่างโยธา 3 รหัส 031202 จำนวน 1 อัตรา สุพรรณบุรี
 7. ช่างโยธา 3 รหัส 031203 จำนวน 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
 8. ช่างโยธา 3 รหัส 031204 จำนวน 1 อัตรา สมุทรสาคร
 9. ช่างโยธา 3 รหัส 031205 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี
 10. ช่างโยธา 3 รหัส 031206 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี
 11. ช่างโยธา 3 รหัส 031207 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี (สำรอง)
 12. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 031301 จำนวน 2 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
 13. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 031302 จำนวน 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์
 14. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 031401 จำนวน 1 อัตรา กาญจนบุรี

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 16 อัตรา

 1. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 2. พนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา ภูเก็ต
 3. ช่างโยธา 3 รหัส 041201 จำนวน 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 4. ช่างโยธา 3 รหัส 041202 จำนวน 3 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 5. ช่างโยธา 3 รหัส 041203 จำนวน 1 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 6. ช่างโยธา 3 รหัส 041204 จำนวน 1 อัตรา ชุมพร
 7. ช่างโยธา 3 รหัส 041205 จำนวน 1 อัตรา กระบี่
 8. ช่างโยธา 3 รหัส 041206 จำนวน 1 อัตรา กระบี่
 9. ช่างโยธา 3 รหัส 041207 จำนวน 1 อัตรา นครราชสีมา
 10. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 041301 จำนวน 1 อัตรา ภูเก็ต
 11. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 041302 จำนวน 2 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 12. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 041401 จำนวน 1 อัตรา พังงา
 13. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 041402 จำนวน 1 อัตรา พังงา

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 3 อัตรา

 1. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา สงขลา
 2. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา สงขลา
 3. ช่างโยธา 3 รหัส 051201 จำนวน 1 อัตรา ยะลา

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 2 อัตรา

 1. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา อุดรธานี
 2. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา อุดรธานี

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จำนวน 5 อัตรา

 1. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา บุรีรัมย์
 2. พนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา สุรินทร์
 3. พนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา บุรีรัมย์
 4. ช่างโยธา 3 รหัส 081201 จำนวน 1 อัตรา สุรินทร์
 5. ช่างเครื่องกล 3 รหัส 081401 จำนวน 1 อัตรา บุรีรัมย์

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9

 1. วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) สำรอง เชียงใหม่

สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จำนวน 5 อัตรา

 1. นักบัญชี 4 จำนวน 1 อัตรา ตาก
 2. พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา สุโขทัย
 3. ช่างโยธา 3 รหัส 101201 จำนวน 1 อัตรา เพชรบูรณ์
 4. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 101301 จำนวน 1 อัตรา นครสวรรค์
 5. ช่างไฟฟ้า 3 รหัส 101302 จำนวน 1 อัตรา นครสวรรค์
 6. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
  2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. โดยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างเป็นพนักงาน พ.ศ. 2522 (นับถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็น วันปิดรับสมัคร)
  2.2 กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
  2.3 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
  2.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
  2.5 ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  2.6 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับ คุณวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ ปิดรับสมัคร (วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
  ** ปริญญาทางสังคมศาสตร์ หมายถึง ปริญญาที่มีการศึกษาหนักไปในทางสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษา หรือคุรุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ศิลปศาสตร์ (สาขาทั่วไป) วารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร บริหารธุรกิจ จิตวิทยา บรรณารักษ์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ และพัฒนาชุมชน **

พื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต

 1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
 2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา
 3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช 5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
 6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
 7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
 8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน
  10.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

**ผู้ประสงที่จะสมัครสามารถได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการเข้าไปที่เว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือ สมัครใหม่โดยเด็ดขาด)