สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (ในเวลาราชการ16.30 น.) โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 3.1 ในเอกสาร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) hrinderm.hr@gmail.com