สาขาวิชารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัครวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ
วิธีการรับสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ตึก 72 ปี ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล