สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา

**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565
*สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th
*วิธีสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : Recruit@sso.go.th ช่องทางเดียว เท่านั้น
*โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
(รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารการรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้)