บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงาน รฟท. หลายอัตรา และสายสีแดง 156 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงาน รฟท. หลายอัตรา และสายสีแดง 156 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานในโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)​
ช่วงบางซื่อ -​ รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) (รฟท.) เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

2) (รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

3) (รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม

 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

4) (รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร

5) (รฟท.) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในเส้นทางหลัก

6) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม

 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

7) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบรรณ

8) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

9) (สายสีแดง) ผู้ช่วยนายสถานี

10) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

11) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร

12) (สายสีแดง) เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า

 • เงินเดือน 16,830 บาท
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

รับสมัครระหว่าง วันที่ 9 -​20 กันยายน 2563
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร.02-308-5600 ต่อ 1253

ลิงค์สำหรับกรอกใบสมัคร ระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร