โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (รายวัน)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (รายวัน)
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา (รายวัน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.พยาบาลวิชาชีพ 38 อัตรา ค่าจ้างวันละ 650 บาท

  • ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 360 บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 14-21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5391-0617

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร