อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 53 อัตรา

อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 53 อัตรา
อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 53 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท
  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 9. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดโคลน) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวม
  ค่าครองชีพ)
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ,รถดูดฝุ่น) 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 12. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 2. คนงานทั่วไป 28 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
 3. ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โทร.0 2707 1672 ต่อ 115

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม