โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 21 อัตรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 21 อัตรา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. วิสัญญีพยาบาล แผนกวิสัญญี จำนวน 5 อัตรา
  2. พยาบาลไตเทียม แผนกไตเทียม จำนวน 1 อัตรา
  3. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 3 อัตรา
  4. นักวิชาการสาธารณสุข แผนกผู้ป่วยนอก3 จำนวน 1 อัตรา
  5. นักแก้ไขการพูด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
  6. นักกายภาพบำบัด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2 อัตรา
  7. นักรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย จำนวน 1 อัตรา
  8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  9. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ศูนย์สุขภาพช่องปาก จำนวน 4 อัตรา
  10. พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2563 (สมัครทางอินเตอร์เน็ต : https://jobs.suth.go.th/Home/Jobs)
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4437-6555 ต่อ 6686

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร