หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ


 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 
 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 

คำแนะนำ
ตำแหน่งที่จะบรรจุทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา ตาม ผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มตำแหน่ง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพลขับ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

ดำเนินการสมัคร
สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 -31 กรกฏาคม 2563
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามสีหราชเดโช และสระว่ายน้ำนายเทียน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กำหนดการสอบภาควิชาการ (รอบสอง)
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์

ประกาศผลการสอบภาควิชาการ/สัมภาษณ์
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) และทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) และทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit

พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

ตรวจโรคและทดสอบจิตเวช
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1)

รายงานตัวเลือกตำแหน่ง และทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ
ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช