สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา

สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา
สสจ.ระยอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 3. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 4. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 5. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
 6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
 7. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
 8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
 9. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 11. พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 13. พนักงานบริการ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 16. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 17. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 18. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
 19. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร