พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 50 อัตรา

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 50 อัตรา
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก 50 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (เขตทุ่งครุ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็ก จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป)

อัตราค่าจ้าง วันละ 360 -. บาท ปฏิบัติงานวันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ระยะเวลาดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (เขตทุ่งครุ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2563 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร