อบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา
อบจ.ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.คนงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.คนสวน จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ

3.ภารโรง จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2975-8940 ต่อ 410

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร