สสจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา

สสจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา
สสจ.บึงกาฬ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
  3. เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
  4. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
  5. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  7. ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
  9. พนักงานบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร