สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครอาสาสมัคร 15 อัตรา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครอาสาสมัคร 15 อัตรา
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครอาสาสมัคร 15 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). อาสาสมัครลานกีฬา 4 อัตรา (ค่าตอบแทนวันละ 360 บาท/ทำงานวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง)

  • วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2). อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมจำนวน 4 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา (ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา (ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท)

3). อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา (ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา (ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท)
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท)
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา(คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา (ค่าตอบแทนวันละ 325 บาท)

4). อาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2 อัตรา

  • วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ค่าตอบแทนวันละ 360 บาท)

5). นักบริหารเงินออม จำนวน 1 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท)

วิธีการรับสมัคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5719 – 21

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร