โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา
โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 780 บาท
2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
3) พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 780 บาท
4) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 588 บาท
5) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 588 บาท
6) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 588 บาท
7) ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
8) ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
9) พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
10) พนักงานบริการ(แม่บ้าน) 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
11) พนักงานบริการ(รปภ) 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
12) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 430/355 บาท
13) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 430/355 บาท
14) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 430/355 บาท
15) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 430/355 บาท
16) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 1 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท
17) พนักงานบริการ 2 อัตรา / ค่าจ้างวันละ 345 บาท

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2447-5582 ต่อ 2515

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร