กรมบังคับคดี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 72 อัตรา

กรมบังคับคดี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 72 อัตรา
กรมบังคับคดี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 72 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 26 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6/มีประ
    การณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  2. พนักงานขับรถบัสและรถบรททุก 6 ล้อ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำ
    กว่า ป.6/มีประการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)
  3. พนักงานทั่วไป จำนวน 42 อัตรา เงินเดือน 8,700 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)
  4. พนักงานทั่วไป(คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,700 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)
  5. พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,500 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6)

สมัครด้วยตนเอง หรือทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร