สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 19 อัตรา

ตำแหน่งทรับสมัคร

1.ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

2.ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel Powerpoint Word)

3.ตำแหน่ง พนักงานบสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป) อัตราเงินเดือน 13,285 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • คุณวุฒิ ปวช. เน้นสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การเบิกจ่ายภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัคร