สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 9 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 9 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับราชการ 9 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2563

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท จำนวน 6 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ เงินเดือน 15000-16500 บาท จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com/

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

คลิ๊กอ่านไฟล์ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม