กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) 31 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาสาพัฒนา (อสพ.)
เงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่ง 31 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร