โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 14 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 14 อัตรา
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานร้านค้าสวัสดิการ 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1). ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. ทุกสาขาวิชา)
2). พนักงานชงเครื่องดื่ม จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้าง 380 บาท/เวร (วุฒิม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.)
3). แคชเชียร์ จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้าง 350 บาท/เวร (วุฒิม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.)

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น(อาคารสมเด็จพระเทพฯ 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4323-2555 ต่อ 1259

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร