กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา
กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
กรมการปกครองแจ้งทุกอำเภอ เตรียมจ้างลูกจ้างตามโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเชื้อในเขตท้องที่ 1 คน 1 ตำบลจำนวนรวม 7,255 อัตรา จ้างระยะเวลา 4 เดือน อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า
  3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
  4. มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลที่จะสมัคร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของวันที่ประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 (แต่ละอำเภอจะรับสมัครไม่พร้อมกัน) สนใจสอบถามที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่าน

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร