แขวงทางหลวงยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแขวงทางหลวงยโสธร ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ในวันราชการ)