เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 3 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
*ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2565
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-1013 ในวันและเวลาราชการ