สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ http://utoapp3.moph.go.th/app/job