สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 3 ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 (ตรงข้ามเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์) ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด