โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ www.udch.go.th หัวข้อสมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565