โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วครา 18 อัตรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (เงินเดือน, เงินค้ำประกัน, ค่าตรวจสุขภาพ)โทร : 042-342777 ต่อ 27314 (ในเวลาราชการ) Inbox : โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ ได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหารตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000