โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22-29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.udonpit.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานีหรือยื่นใบสมัครผ่าน Praimmareongtoey@gmail.com