โรงพยาบาลเพ็ญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 อัตรา

วัน เวลา รับสมัคร
ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเพ็ญ
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)