วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทาง http://www.bcnsp.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน