โรงพยาบาลแม่สอด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ